ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

  
   Ύστερα από αρκετές γεννιές που πίεζαν τις εκάστοτε διοικήσεις για την δημιουργία παιδικής ομάδας ,αυτή δημιουργήθηκε το 2010. Μια σοβαρή πρωτοβουλία που ειναι  αρκετά σημαντική για τα νέα παιδιά του χωριού αλλά και της γύρω περιοχής. Ο αθλητισμός πρέπει να είναι μια ευχάριστη δραστηριότητα στην κουραστική καθημερινότητα των νέων σήμερα. Μέσω της συμμετοχής σε μια ομάδα αξίζει να καλλιεργηθούν σημαντικές αρετές όπως η ομαδικότητα, η συναδελφικότητα και η ευγενής άμηλα. Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στα παιδιά και στις οικογενειές τους ο Χανδριναϊκός Π.Σ. δημιούργησε την παιδική ομάδα. Προπονητής της είναι ο διπλωματούχος γυμναστής Χαράλαμπος Ράλλης.